Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych dołączyła do CCP12

4 stycznia 2021, 18:15 Alert

Towarowa Giełda Energii podała, że pierwszego stycznia 2021 roku Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) została członkiem międzynarodowego stowarzyszenia izb rozliczeniowych. Decyzja o włączeniu Izby w poczet członków została podjęta 18 listopada ubiegłego roku, podczas posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Global Association of Central Counterparties (CCP12).

Współpraca

– Mamy zaszczyt powitać IRGiT jako nowego członka stowarzyszenia CCP12. Jesteśmy pewni, że członkostwo IRGiTwiele wniesie do naszej organizacji i z optymizmem patrzymy na naszą nadchodzącą współpracę – powiedział Kevin McClear, przewodniczący zarządu CCP12.

– Jestem przekonany, że członkostwo w tej wyjątkowej, międzynarodowej społeczności stworzy unikalną okazję do wymiany doświadczeń IRGiT z izbami rozliczeniowymi z całego świata. Wierzę, że nasze członkostwo w CCP12 okaże się wspólną korzyścią zarówno dla nas, jak i pozostałych członków CCP12oraz samego stowarzyszenia – powiedział Andrzej Kalinowski, prezes zarządu IRGiT.

O IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) jest polską instytucją odpowiedzialną za prowadzenie rozliczeń i rozrachunku transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). IRGiT prowadzi działalność operacyjną od 2010 i – jako spółka ze 100 procentowym akcjonariatem TGE – wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. IRGiT zapewnia usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe w zakresie transakcji zawieranych na rynkach towarowych spot energii elektrycznej, gazu ziemnego, towarów rolno-spożywczych, praw majątkowych ze świadectw pochodzenia, rynkach terminowych energii elektrycznej i gazu oraz na rynkach finansowych spot uprawnień do emisji CO2, a także na rynku terminowym praw majątkowych ze świadectw pochodzenia.

O CCP12

CCP12 jest globalnym stowarzyszeniem 37 członków,reprezentujących wspólnie ponad 60 izb rozliczeniowych działających na całym świecie, w tym w rejonach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), obu Ameryk, oraz Azji i Pacyfiku (APAC). Misją CCP12 jest promowanie efektywnych, odpowiednich i skutecznych w praktyce standardów zarządzania ryzykiem oraz standardów operacyjnych dla izb rozliczeniowych z całego świata, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności obsługiwanych przez nie rynków finansowych. CCP12 wyraża zgodne poglądy swoich członków w zakresie inicjatyw regulacyjnych i branżowych w obszarze rozliczania i rozrachunku rynków finansowych oraz aktywnie angażuje się w konsultacje i dyskusje na forach międzynarodowych.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

20 lat TGE. Przyszłość giełdy, czyli powrót do przeszłości (RELACJA)