Izostal dostarczy rury Gazociągu Polska-Litwa

1 lipca 2020, 17:30 Alert
Gazociąg Polska Litwa fot ME Litwy
Budowa Gazociągu Polska-Litwa po stronie litewskiej. Fot. Ministerstwo energetyki Litwy

W postępowaniu Gaz-Systemu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla części inwestycji budowy Gazociągu Polska-Litwa (GIPL) została wybrana najkorzystniejsza oferta – informuje spółka.

Najkorzystniejsza oferta

Gaz-System podał, że Izostal złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Polska-Litwa. Chodzi o odcinek południowy i zamówienie o długości około 37 km.

Wartość oferty złożonej przez Izostal wynosi 35,5 mln zł netto. Realizacja dostaw przewidziana jest w terminie od 15 października 2020 roku do 15 marca 2021 roku.

Łączna długość gazociągu łączącego Polskę i Litwę po stronie polskiej wynosi ok. 343 km, a po stronie litewskiej ok. 165 km. Gaz-System zaznacza, że budowa gazociągu po stronie polskiej została podzielona na dwa odcinki: północny (ZZU Rudka-Skroda – granica PL-LT) i południowy relacji Tłocznia Hołowczyce – ZZU Rudka-Skroda. Odcinek południowy GIPL ma liczyć ok. 158 km i będzie zlokalizowany na terenie dwóch województw: mazowieckiego i podlaskiego.

Gaz-System/Jędrzej Stachura

Gaz-System rozważa zatłaczanie wodoru do magazynów gazu. Mógłby być wytwarzany z pomocą pobliskich OZE