Izostal podpisał kontrakt na dostawę rur do budowy litewskiego odcinka GIPL

26 lipca 2019, 09:00 Alert
gazociąg gaz rurociąg infrastruktura gazprom
fot. Gazprom

W czwartek 25 lipca Izostal podpisał z litewska firmą Amber Grid umowę na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 do budowy gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) na terenie Litwy.

Wartość podpisanej przez Izostal z Amber Grid umowy wynosi 26,425 mln euro (netto), czyli 112,52 mln zł. Umowa przewiduje realizację dostaw najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 roku.

W maju br. operatorzy gazowych systemów przesyłowych z Polski i Litwy, Gaz-System i Amber Grid podpisali umowę Connection Agreement regulującą prawne, biznesowe i techniczne aspekty inwestycji. Zawarcie tej umowy stanowi faktyczne wspólne zobowiązanie stron do budowy tego interkonektora.

Inwestycji obejmuje budowę 357 km gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa po stronie polskiej oraz 165 km gazociągu DN 700 MOP 5,4 MPa po stronie litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Operatorzy zobowiązali się do oddania do użytkowania obu części GIPL do 31 grudnia 2021 r.

CIRE.pl