Jaczewska: Polska walczy z zanieczyszczeniem środowiska

25 listopada 2013, 08:08 Energetyka

21 listopada, podczas szczytu klimatycznego COP19/COP9 w Warszawie, odbyło się spotkanie w ramach Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Polska, która dołączyła do Koalicji w lutym br., zaprezentowała swoje osiągnięcia w dziedzinie ochrony klimatu i powietrza.

Działania promujące zielony transport morski, partnerstwo w zakresie ograniczania emisji metanu związanej z wydobyciem ropy naftowej oraz podjęcie konkretnych kroków, by zredukować krótkotrwałe zanieczyszczenia powietrza – to najważniejsze kwestie poruszone podczas dzisiejszego spotkania wysokich rangą przedstawicieli w ramach CCAC. Koalicja przedstawiła również szereg propozycji dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu, które powodują m.in.  degradację ekosystemów.

W spotkaniu udział wzięła Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, przewodnicząca polskiej delegacji na szczyt COP19/CMP9. Podkreśliła ona, iż: Nie tylko COprzyczynia się do zmian klimatu. Równie szkodliwe są tzw. zanieczyszczenia krótkotrwałe, takie jak metan, sadza czy HFC. Działania Koalicji uzupełniają wysiłki społeczności międzynarodowej, które toczymy w ramach procesu negocjacjami klimatycznych pod egidą ONZ.

Jesteśmy dumni z faktu, że Polska jest członkiem CCAC. Uważamy tę organizację za ważne forum działania, wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z redukcją zanieczyszczeń innych niż dwutlenek węgla. Cieszę się, że dyskusja o krótkotrwałych zanieczyszczeniach odbywa się przy okazji szczytu klimatycznego COP19/CMP9. – dodała minister Jaczewska.

W trakcie spotkania potwierdzono, że Koalicja powinna pozyskiwać nowych członków, gdyż tylko globalne wysiłki, angażujące jak największą liczbę krajów i organizacji, mogą zapewnić osiągnięcie wyznaczonych celów. Minister Jaczewska dodała, że Polska widzi potrzebę zaangażowania w Koalicję m.in. krajów z Europy Wschodniej i Centralnej w celu wykorzystania pełnego potencjału tego regionu.

Koalicja CCAC powstała w lutym 2012 r. z inicjatywy USA i kilku innych państw oraz UNEP (Program Środowiskowy ONZ). Celem inicjatywy jest wzmocnienie działań globalnych w zakresie redukcji emisji krótkotrwałych zanieczyszczeń powietrza (short-lived climate pollutants SLCPs), takich jak: metan, sadza oraz fluorowane węglowodory (HFC). Europejskimi członkami Koalicji są: Komisja Europejska, Dania, Finlandia, Szwecja, Holandia, Niemcy, Austria, Francja, Włochy i Wielka Brytania. Polska jest pierwszym krajem członkowskim spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej, który został partnerem Koalicji.

W trakcie spotkania minister Jaczewska wspomniała również o polskich działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Obecnie realizowane są 42 programy ochrony powietrza. Tylko na programy ogólnokrajowe w latach 2006 – 2010 wydano ok. 7,6 mld złotych. Działania te powoli przynoszą pożądany skutek. Zgodnie z badaniami Inspekcji Ochrony Środowiska za rok 2012 jakość powietrza systematycznie się poprawia.

W lutym 2013 r. Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainicjowali program KAWKA, którego budżet wynosi 800 mln złotych. Jego celem jest likwidacja niskiej emisji poprzez wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Polska wprowadza także z sukcesem System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), który polega na realizacji niskoemisyjnych inwestycji. Jednym z przykładów projektów GIS jest „Gazela”, który dotyczy niskoemisyjnego transportu miejskiego. Program jest zgodny z jednym z celów CCAC dotyczącym redukcji emisji pochodzących z pojazdów ciężarowych i silników diesla.