Mail ministra Dworczyka do Piotra Naimskiego. Fot. Poufna Rozmowa.

Mail ministra Dworczyka do Piotra Naimskiego. Fot. Poufna Rozmowa.