Jakóbik: Czy TGE pozostanie pierwszą wśród równych

10 marca 2021, 09:00 Energetyka
Giełda. Fot. Freepik
Giełda. Fot. Freepik

– Gdy w Polsce na dobre rusza konkurencja między różnymi parkietami pragnącymi handlować energią i gazem, Towarowej Giełdzie Energii stuknęło dwudziestolecie. Czy ten podmiot utrzyma posiadane przewagi, które pozwolą mu skutecznie rywalizować z podobnymi z zagranicy na łączącym się rynku energii? – zastanawia się Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Konkurencja między giełdami

W lutym tego roku została udostępniona możliwość prowadzenia aukcji na międzynarodowym rynku dnia następnego przez wielu nominowanych operatorów rynku energii (NEMO). Oznacza to, że zaczął funkcjonować mechanizm Multi-NEMO Arrangements (MNA). – Celem łączenia rynków dnia następnego w ramach procesu market coupling jest stworzenie jednolitego ogólnoeuropejskiego rynku dnia następnego w zakresie energii elektrycznej (SDAC).

Integracja rynku sprzyja zwiększeniu całkowitej efektywności obrotu poprzez promowanie skutecznej konkurencji, zwiększenie płynności i umożliwienie efektywnego wykorzystania źródeł wytwarzania oraz zdolności przesyłowych w całej Europie – informuje Towarowa Giełda Energii, która jest jednym z uczestników projektu razem z operatorem sieci przesyłowej Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz pozostałymi NEMO.

Do tej pory SDAC był prowadzony przez TGE. Włączenie nowych NEMO do udziału w polskim rynku to kolejny krok wzmacniający europejską współpracę w sektorze energii. Rośnie dzięki niemu płynność rynku energii poprzez pojawienie się nowych uczestników wraz z nowymi platformami zagranicznymi, ceny są bardziej adekwatne a dostępne moce lepiej alokowane. Oznacza to, że zyskują wszyscy uczestnicy rynku, bo rosnąca konkurencja może przynieść ciekawszą ofertę dla uczestników.

Oferta polskiej giełdy

Towarowa Giełda Energii ma kilka przewag, które pozwolą jej nadal odgrywać istotną rolę na rynku. Po dwudziestu latach pracy na rynku energii i gazu, udziale w łączeniu rynków energii oraz budowie hubu gazowego, ekspansji w krajach bałtyckich i w handlu transgranicznym na nowych połączeniach gazowych, można uznać ją za najbardziej doświadczony podmiot tego typu, szczególnie w zakresie regionalnych uwarunkowań. Warto dodać, że przedstawiciele tej firmy są już obecni w międzynarodowych stowarzyszeniach jak Europex (Piotr Zawistowski, prezes) czy APEx (Piotr Listwoń, wiceprezes).

Giełda może się pochwalić kompleksową ofertą i produktami dla energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Dzięki niej konkurenci wkraczający na rynek polski zastają go dzisiaj w dobrym stanie, a w szczególności charakteryzujący się płynnością, transparentnością i wiarygodnością cen. Rozrachunkami zajmuje się Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) czuwająca nad jakością obsługi i gwarantująca bezpieczeństwo transakcji. Warto dodać, że TGE jest obsługiwana w całości w języku polskim, ułatwiając jej wykorzystanie użytkowników, dla których jest to język macierzysty. Giełda zintegrowała także działalność w obszarze obsługi klienta, co pozwala opiekować się nim na każdym etapie transakcji zawieranych „pod jednym dachem” dzięki współpracy TGE i IRGiT.

– W 2020 roku TGE wraz z IRGiT podjęły decyzję o optymalizacji procesu obsługi i pozyskiwania nowych członków. W ramach podjętych prac zostały zidentyfikowane obszary, w których możliwe jest zintegrowanie procesów obsługi członków TGE i IRGiT oraz procesy, których realizacja wymaga wspólnego zaangażowania zasobów obu spółek. Jedną z konsekwencji podjętych działań  jest utworzenie wspólnego biura dedykowanego do obsługi i współpracy z uczestnikami rynków prowadzonych przez TGE a rozliczanych przez IRGiT – Biura Rozwoju i Obsługi Członków – mówi Dyrektor Biura Rozwoju i Członków, Małgorzata Bałdo.

– Celem zacieśnienia współpracy TGE i IRGiT w obszarze członkowskim jest usprawnienie całego procesu związanego ze świadczeniem usług tradingowych i post-tradingowych. Połączenie zasobów kadrowych ma na celu przede wszystkim zapewnianie optymalizacji procesu pozyskania i obsługi członków. Dodatkowe doświadczenia zebrane podczas ostatnich miesięcy pracy w warunkach wymuszanych stanem pandemii pokazały, że stworzenie połączonego, mocnego zespołu pozwala na lepszą koordynację usług świadczonych przez Grupę Kapitałową TGE – mówi Małgorzata Bałdo.

Dialog z rynkiem

Kolejna przewaga polskiej giełdy wynika z jej stałego kontaktu z rynkiem. Przykładem mogły być konsultacje w sprawie dyrektywy MiFID2 w formule okrągłego stołu na temat handlu na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF). Giełda słucha uwag uczestników handlu energią i gazem także za pośrednictwem Rady Rynku powołanej na początku 2020 roku. To rozwiązanie pozwala prowadzić regularny dialog.

W skład Rady Rynku wchodzą reprezentanci dziesięciu towarzystw branżowych, które swoim działaniem obejmują wszystkie segmenty hurtowego rynku energii i gazu w Polsce, tj. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Izba Domów Maklerskich, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Towarzystwo Obrotu Energią, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki (Lewiatan), a także Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych.

Ten wachlarz partnerów pokazuje, jak ważna jest współpraca z klientami, domami maklerskimi, a także towarzystwami branżowymi i organizacjami, które mogą wesprzeć tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Giełda nie zakłada z góry czego potrzebuje rynek, ale szuka odpowiedzi we współpracy z jego uczestnikami.

Trwa walka o klienta

Parkiety energii i gazu będą rywalizować o klientów na łączących się rynkach, także w Polsce. Towarowa Giełda Energii na tle znacznie większych graczy, jeśli chodzi o handel na rynkach spot energii elektrycznej wypada bardzo dobrze, a obecni jej członkowie z pewnością wymuszą dalszy rozwój oferty, choć z uwagi na międzynarodowy obszar handlu spodziewać się należy dalszej unifikacji. Należy też oczekiwać, że lokalne uwarunkowania będą dalej wspierane, co jest tak istotne w strategiach rynkowych podmiotów. Rozbudowa oferty i realny dialog z rynkiem będzie miernikiem skuteczności modelu MNA w Polsce i samych operatorów rynku.

20 lat TGE. Przyszłość giełdy, czyli powrót do przeszłości (RELACJA)