Dostawy gazu rosyjskiego przez Ukrainę systematycznie spadają. Fot. GTSOUA

Dostawy gazu rosyjskiego przez Ukrainę systematycznie spadają. Fot. GTSOUA