Przepływ fizyczny gazu na granicy Białorusi. Grafika: ENTSO-G.

Przepływ fizyczny gazu na granicy Białorusi. Grafika: ENTSO-G.