Przepływ fizyczny gazu na granicy Ukrainy. Grafika: ENTSO-G.

Przepływ fizyczny gazu na granicy Ukrainy. Grafika: ENTSO-G.