Jakóbik: Drugi gazoport. Plan B dla Bramy Północnej pozostaje na stole

27 marca 2017, 09:45 Energetyka

Gaz-System wybrał wykonawcę studium wykonalności drugiego gazoportu. Plan B polskiego programu realnej dywersyfikacji dostaw gazu pozostaje na stole – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Źródło: Gaz-System

Studium wykonalności ma dotyczyć sprowadzenia do kraju FSRU, czyli pływającej jednostki do regazyfikacji i magazynowania gazu gazu ziemnego o przepustowości od 4,1 do 8,2 mld m3 rocznie. Gaz-System przypomina, że analizowana jednostka, poza usługą podstawową polegającą na dostarczaniu gazu ziemnego po regazyfikacji do krajowej sieci przesyłowej, świadczyć może również m.in. usługi przeładunku i bunkrowania, tzn. „tankowania” statków napędzanych LNG. Jako potencjalną lokalizację terminalu wskazano rejon Zatoki Gdańskiej.

Chodzi zatem nie o stacjonarny terminal LNG ze zbiornikami naziemnymi, jak w Świnoujściu, ale o statek z instalacjami pozwalającymi magazynować gaz skroplony i ulatniać go na potrzebę dostaw na ląd. Taki obiekt funkcjonuje już w Kłajpedzie (przepustowość około 4 mld m3 rocznie).

Fakt, że Gaz-System rozważa umieszczenie w Zatoce Gdańskiej usługi przeładunku i bunkrowania LNG oznacza, że od losu FSRU może zależeć w niezdefiniowany na razie sposób rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu, który także ma zostać rozbudowany o te funkcjonalności. Może być to forma uzupełnienia bądź zastąpienia.

FSRU w Zatoce Gdańskiej to alternatywne rozwiązanie w stosunku do planu A, którym jest budowa Korytarza Norweskiego, czyli gazociągu na surowiec ze złóż w Norwegii, w których udziały posiada PGNiG. Z tego względu ta spółka komunikuje, że dla niej  priorytetem jest Korytarz. Razem z istniejącym i planowanym do rozbudowy gazoportem w Świnoujściu, połączenie z Norwegią bądź FSRU stworzą Bramę Północną, czyli narzędzie realnej dywersyfikacji dostaw do Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Gaz-System podaje, że zakończenie prac i odbiór Studium Wykonalności przewidziano na listopad br. W przypadku podjęcia przez Gaz-System pozytywnej decyzji inwestycyjnej, rozpoczęcie działalności operacyjnej FSRU planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku. O tym, że Plan B dla Bramy Północnej pozostaje w mocy informował prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień jeszcze w czerwcu 2016 roku na łamach BiznesAlert.pl. W grudniu zeszłego roku firma rozpisała przetarg na studium wykonalności FSRU.

Brama Północna. Grafika: BiznesAlert.pl

Brama Północna. Grafika: BiznesAlert.pl