Zapotrzebowanie na ropę w 2022 roku. Grafika: Rystad Energy

Zapotrzebowanie na ropę w 2022 roku. Grafika: Rystad Energy