Udział podatków i innych obciążeń w kosztach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, Eurostat 2013