Półroczne ceny energii elektrycznej i gazu, Eurostat 2013