Dostawy przez Gazociąg Jamalski z Polski do Niemiec, 3 marca 2022 roku. Grafika: ENTSOG.

Dostawy przez Gazociąg Jamalski z Polski do Niemiec, 3 marca 2022 roku. Grafika: ENTSOG.