Jankielewicz: Nowy projekt ustawy o OZE to krok w dobrym kierunku

3 stycznia 2014, 11:07 Energetyka
Kamil Jankielewicz

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło zrewidowany projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Zdaniem Kamila Jankielewicza jest to krok w dobrym kierunku ale do sukcesu jeszcze daleka droga.

– Najistotniejszą zmianę przynosi ostatni artykuł projektu, zgodnie z którym przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE zaczną obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca po upływie dwunastu miesięcy od daty pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej. Powinno to dać znacznie więcej czasu właścicielom zaawansowanych projektów na rozpoczęcie i zakończenie ich budowy oraz rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej tak by móc skorzystać ze zmodyfikowanego systemu zielonych certyfikatów – twierdzi Kamil Jankielewicz, adwokat kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich.

– Kształt systemu aukcyjnego przypomina ten z projektu listopadowego, jednakże przewiduje waloryzację ceny ustalonej w wyniku aukcji zgodnie z rocznym wskaźnikiem inflacji konsumenckiej. Kolejna istotna zmiana dotyczy definicji dedykowanej instalacji współspalania, która teraz ma obejmować jedynie jednostki wybudowane do 30 czerwca 2014 r. posiadające oddzielne linie technologiczne do przerobu i transportu biomasy (biogazu, biogazu rolniczego lub biopłynu) oraz paliw kopalnych, co powinno skutkować ograniczeniem liczby jednostek, które będą mogły skorzystać ze specjalnych przywilejów przewidzianych w projekcie – mówi w rozmowie z Wirtualnym Nowym Przemysłem. – Wstępna analiza projektu pozwala uznać go za krok w dobrym kierunku. Jednakże część zapisów może nadal budzić wątpliwości co do rzeczywistych intencji ich autorów.

Źródło: Wirtualny Nowy Przemysł