Janusz Niedziela został prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

22 grudnia 2016, 15:29 Alert

Prezes Rady Ministrów z dniem 22 grudnia 2016 r. powołała Janusza Niedzielę na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.Powołanie nastąpiło na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 8 grudnia 2006. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1641 z późn. zm).


Janusz Niedziela na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała 22 grudnia 2016 roku Janusza Niedzielę na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.Janusz Niedziela zastąpił Magdalenę Jaworską, która pełniła obowiązki prezesa Agencji od 11 lutego 2015 r.

Powierzenie obowiązków nastąpiło na podstawie art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. 2015 poz. 1641 z późn. zm.).

Od 5 maja 2016 roku Janusz Niedziela pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. finansowo-administracyjnych. Janusz Niedziela jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i radcą prawnym. Wcześniej przez wiele lat był kolejno wiceprezesem oraz prezesem zarządu Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. – spółki specjalizującej się w doradztwie w zamówieniach publicznych, w szczególności w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, prowadził własną praktykę radcowską – współpracował min. z P.P. Porty Lotnicze, PAŻP, GDDKiA, PGE, spółkami grupy PKP.
W latach 1999-2001 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 90 wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów.

Dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego PLL LOT S.A. w latach 1994 -1995, przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A., radca prawny w AIB WBK Management Polska, pracował także w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

PAŻP