Jasiński: Dzięki ARP Venture technologia zmniejszająca emisję zostanie w Polsce

8 kwietnia 2015, 13:12 Energetyka

ARP Venture udzieliła GRC Technologie 9 mln zł pożyczki na uruchomienie ekologicznej linii do innowacyjnej produkcji materiałów budowlanych: cementu, zapraw i kleju. Do ich produkcji spółka wykorzysta popiół lotny, który do tej pory był lokowany na składowiskach i stanowił poważny problem środowiskowy, żużel hutniczy, oraz gruz budowlany pochodzący z rozbiórek wraz z odpadami drzewnymi. – Jesteśmy dumni, że nasz projekt został wybrany jako pierwszy. Jestem także mile zaskoczony tempem współpracy z ARP i  ARP Venture. Nie spodziewałem się, że spółka skarbu państwa może mieć tak biznesowe i prorynkowe podejście – powiedział Wojciech Jasiński, prezes GRC Technologie.

– Polacy spalają węgiel. Możemy to robić w różnego rodzaju kotłach. W niektórych oprócz energii cieplnej i elektrycznej powstaje emisja gazów oraz pyłów. W związku z tym stosowane są elektrofiltry i filtry workowe. Wychwytujemy te pyły i powstaje odpad – powiedział profesor Politechniki Krakowskiej. – Mamy ich pełno na składowiskach. Spore ilości z nich są zagospodarowywane obecnie w cementowniach przy wypalaniu klinkieru. Przy tym jednak musimy zużywać energię. Popiół lotny uzyskany w wyniku spalania węgla już raz został wyemitowany z CO2. Ono zostało przypisane do wytwarzania energii elektrycznej. To obciąża daną elektrownię. Powstaje odpad który jest pozbawiony śladu emisyjnego.

– Można go zastosować do produkcji materiałów budowlanych, które będą już niskoemisyjne a do ich wytworzenia potrzebna jest niewielka energia. Przez to wielkość CO2 powstała w procesie będzie mała. To może być trzy, cztery, pięć lub nawet osiem razy mniejsza emisja. kontynuuje rozmówca BiznesAlert.pl. Jak informuje, wprowadzając wyroby nieobciążone emisją CO2 ograniczamy jego wpływ na środowisko a gospodarka oszczędza na opłatach wynikających z polityki klimatycznej. Maleją także koszty wytwórstwa energii elektrycznej, bo elektrownie kupują mniej pozwoleń na emisję w ramach systemu handlu emisjami.

– Dlatego strategia polskiego przemysłu w zakresie materiałów budowlanych musi zmierzać do maksymalnego zmniejszenia tych emisji.. Nie ma materiałów produkowanych bez odpadów. Jest tak w przypadku cementu i betonu. Mało tego, pył dymnicowy poprawia ich wytrzymałość. Tam jednak dalej są stosowane wysokie temperatury zwiększające koszty – uważa profesor. – W zakładzie GRC Technologie w Skawinie nie będzie takiej potrzeby. Wszystko będzie odbywało się w niskich temperaturach.

– Podpisanie umowy pomiędzy ARP Venture a GRC Technologie  to pozytywny sygnał dla rynku. Jest potwierdzeniem, że  polskie spółki, w tym również z udziałem Skarbu Państwa, są faktycznie zainteresowane inwestycjami w obszarze innowacji – mówi rozmówca BiznesAlert.pl.

W innym wypadku projekt potrzebowałby klasycznego kapitału, z zewnątrz, co mogłoby wiązać się z ucieczką patentu za granicę. . Zaangażowany  na zasadach komercyjnych kapitał przez ARP Venture pozwoli na rozwój produkcji w Polsce w oparciu o wytworzoną przez polską uczelnię rozwiązanie. Inwestycja ARP Venture w GRC jest przykładem pozytywnego  trendu w obszarze inwestycji w innowacje w przemyśle. ARP tworzy ekosystem wsparcia, którego zadaniem jest tworzenie platformy współpracy pomiędzy środowiskami innowacyjnymi, a biznesem. Współpraca MŚP z ośrodkiem naukowo-badawczym oraz wykorzystanie środków typu Venture to efektywny model komercjalizacji i rozwoju. Ekosystem ARP daje takim działaniom realne wsparcie. Ponadto komunikuje potrzeby przemysłu do środowisk naukowych, dzięki czemu powstałe rozwiązania wpasowują się w rynek. Ponadto warto dodać, że GRC będzie prowadziło dalsze prace naukowo badawcze do czego będzie potrzebować wysoko wykwalifikowanych kadr, które przygotuje uczelnia. Dzięki temu studenci zyskują nową perspektywę pracy – twierdzi rozmówca BiznesAlert.pl.

W politykę tą, wpisuje się nowo uruchamiany zakład produkcyjne GRC TECHNOLOGIE w Skawinie. Zgodnie z nową perspektywa unijną, Spółka GRC wprowadza zasadę ścisłego powiązania zakładu z uczelniami, co gwarantuje rozwój technologii, wdrożenia, innowacyjność, praktyki studenckie oraz badania naukowe, przy współpracy z ARP Venture.