Jędrysek: Polityka surowcowa rządu do końca roku

28 listopada 2016, 12:03 Energetyka

– Rozwój chemii determinują środowisko, technologie i surowce. Aby mogły one być dostarczone potrzebna jest polityka surowcowa, nad taką podczas pierwszy w historii pracujemy – powiedział podczas pierwszego Forum Kampanii Polska Chemia wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju, Mariusz Orion Jędrysek.

Jego zdaniem w Polsce nie było dotychczas polityki surowcowej nie ma mechanizmów działania, mimo że pod względem geologicznych jesteśmy jednym z najbogatszych krajów pod tym względem.

fot. Ministerstwo Środowiska

– Z punktu widzenia chemii najważniejsze są węglowodory oraz produkcji syngazu z węgla. Mamy obecnie 60 mld ton węgla kamiennego, mamy ponad 20 mld ton węgla brunatnego. W tym kontekście można zgazować węgiel brunatny metodą biologiczną. Najwięcej mamy udokumentowanej soli kamiennej. Daje ona możliwość do składowania magazynów dla chemii. Mamy w Polsce także pierwiastki metali ziem rzadkich w tym lid. Są to surowce, które są potrzebne do produkcji paneli fotowoltaicznej – mówił Jędrysek dodając, że nasze bogactwo wynika, z faktu, że jesteśmy na styku dwóch płyt geologicznych.

– W Polsce jest ponad 7 tys. kopalni. To także wydobycie wód czy górnictwo otworowe – stwierdził wiceminister środowiska.- Mamy także duże możliwości zbiorników a tymczasem mamy tylko po rozbudowie  Wierzchowic 3,3 mld m3 gazu, to słabe wyniki w porównaniu do Węgier czy Łotwy. W Polsce nie ma polityki surowcowej. Jest obecnie na etapie konsultacji – dodał.

Według niego polityka surowcowa musi być to element Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.- W PIG ( Państwowy Instytut Geologiczny) – red.) nie ma osób, które może ją tworzyć .Celem jest zapewnienie instrumentów i działań, przygotowanie prawne i organizacyjne. Musimy dać dostęp do złóż polskim firmom i obniżyć ryzyko. Działamy w kierunku, aby uzyskać udziały w koncesjach w innych krajach lub dna morskiego. Nie mamy bazy wiedzy, systemu informatycznego w kwestii map geologicznych. Z mojej inicjatywy udostępniliśmy je gminom. Ważne jest bezpieczeństwo surowcowe, w kwestii rozwiązywania konfliktów społecznych oraz pozyskanie surowców z innych źródeł. Należy także zmienić prawo podatkowe, które zniechęca do eksploatacji, lub przyczynia się do rabunkowej polityki. Do końca roku powinniśmy przedstawić politykę surowcową na posiedzeniu rządu, które będzie też konsultowana społecznie – zakończył Jędrysek.