Jerzy Buzek. Grafika: Gabriela Cydejko.

Jerzy Buzek. Grafika: Gabriela Cydejko.