Lipka: Polska straciła 50 mld dolarów przez porzucenie Elektrowni Żarnowiec

8 marca 2023, 12:30 Atom

Utracone korzyści przez społeczeństwo w związku z porzuceniem budowy Elektrowni Żarnowiec wynoszą według moich szacunków 50 mld dolarów – powiedział przewodniczący Obywatelskiego Ruchu na rzecz Energetyki Jądrowej Jerzy Lipka na posiedzeniu komisji sejmowej.

Pozostałości Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. Fot. Wikimedia Commons.
Pozostałości Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. Fot. Wikimedia Commons.

Koszty porzucenia Elektrowni Żarnowiec

– Elektrownia jądrowa w Żarnowcu miała składać się z czterech bloków typu WWER na licencji radzieckiej, ale produkowanych w zakładach Skody w Pilznie. Każdy z nich miał moc 465 MW brutto. Elektrownia miała mieć łączną moc 1,8 GW, roczna produkcja energii elektrycznej miała wynosić 13 TWh. Planowana była też druga elektrownia jądrowa Klempisz, która miała mieć moc 4 GW. Dwie elektrownie miałyby odpowiadać za 20 procent polskiego miksu energetycznego, czyli tyle co w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy USA. Sama Elektrownia Żarnowiec odpowiadałaby za 8 procent polskiego miksu, ale byłoby to dominujące źródło energii na Pomorzu – mówił Jerzy Lipka.

– Pozytywne rekomendacje do dokończenia budowy elektrowni jądrowej wydały firma Siemens i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, których delegacje przebywały na terenie budowy na zaproszenie Solidarności. Budowa postępowała wolno, ale solidnie – dodał.

– Straty wynikające z porzucenia budowy elektrowni w Żarnowcu to około 500-700 mln dolarów. Do ukończenia budowy brakowało 1,7 mld dolarów, ale Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zaproponował Polsce kredyt na dokończenie tego przedsięwzięcia. Utracone korzyści przez społeczeństwo wynoszą według moich szacunków 50 mld dolarów. Straty niewymierne to utrata potencjału intelektualnego, drenaż mózgów, część ludzi zmieniła zawód – mówił Jerzy Lipka.

Opracował Michał Perzyński