Jest porozumienie kończące spór w Polskiej Grupie Górniczej

14 stycznia 2022, 13:30 Alert
3469430804_c79b92a6ae_b
Węgiel. Fot. Flickr

14 stycznia Polska Grupa Górnicza podpisała porozumienie z organizacjami związków zawodowych działającymi przy niej.

PGG kończy spór zbiorowy

Zgodnie z porozumieniem pracownikom zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie, którego łączny fundusz będzie stanowił łącznie blisko 70 tys. zł z narzutami. Dodatkowe środki zgodnie z porozumieniem zostaną wypłacone 1 marca 2022 roku. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne za rok 2021 w porozumieniu zostało ustalone na poziomie 8 200 zł. Zgodnie z zapisami dokumentu porozumienie kończące spór zbiorowy obowiązuje od dnia podpisania, tj. 14 stycznia 2022 roku.

Związkowcy grozili, że w razie braku porozumienia zablokują dostawy węgla do elektrowni w Polsce od 17 stycznia.

Aleksander Tretyn