Jest porozumienie o wydzieleniu aktywów węglowych ze spółek energetycznych i powstaniu NABE

23 lipca 2021, 14:45
WAŻNE-590×2000-1b

Przedstawiciele czterech największych Grup Kapitałowych sektora elektroenergetycznego zawarli w piątek porozumienie z ministrem aktywów państwowych o transformacji branży elektroenergetycznej w Polsce, którego głównym elementem jest wydzielenie aktywów węglowych.

Celem porozumienia pomiędzy PGE, Eneą, Tauronem, Energą i Skarbem Państwa jest określenie współpracy w procesie wydzielenia aktywów energetyki węglowej i ich integracji w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), a także wsparcie procesu kształtowania optymalnego modelu działalności NABE. – Podjęliśmy się niezwykle skomplikowanego zadania polegającego na kompleksowej transformacji branży elektroenergetycznej w Polsce. Spełnienie tego zadania wymaga ścisłej współpracy Skarbu Państwa z podmiotami zaangażowanymi w jego realizację – przekonuje wicepremier Jacek Sasin.– Podpisane dzisiaj porozumienie to wstęp do dalszych wspólnych prac, które pozwolą szczegółowo określić kształt proponowanych przez resort aktywów państwowych rozwiązań w zakresie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych – dodaje minister aktywów państwowych.

NABE na bazie PGE GiEK

Koncepcja transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce została przedstawiona przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w kwietniu tego roku. Kluczowym założeniem projektu jest dokonanie integracji aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych w ramach jednego podmiotu – Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

– Zawarte porozumienie umożliwi przygotowanie spółek do wydzielenia aktywów węglowych w jednorodny dla wszystkich podmiotów sposób, pozwoli na wybór jednego profesjonalnego doradcy dla wszystkich podmiotów, a także ograniczy koszty realizowanego procesu. Porozumienie będzie też stanowić podstawę do wypracowania docelowej organizacji NABE, z uwzględnieniem ostatecznej treści dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów oraz uzgodnień w ramach umowy społecznej dla energetyki i węgla brunatnego – czytamy w komunikacie MAP.

W dokumencie „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”, opublikowanym w maju br. przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, przedstawiona została koncepcja wydzielenia aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych z grup kapitałowych poszczególnych spółek energetycznych. Założenia transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce i wiążącego się z nim wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, przewidują m.in. integrację aktywów węglowych w ramach jednego podmiotu, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  – obecnie spółki zależnej PGE, która będzie docelowo działała pod firmą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

W opinii spółek

– PGE w strategii zapowiedziała i konsekwentnie realizuje plan transformacji w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. Bez wydzielenia aktywów węglowych realizacja tej strategii byłaby niemożliwa. Grupa PGE od miesięcy operacyjnie przygotowuje struktury energetyki konwencjonalnej do tego procesu i jest gotowa do sprawnego ich wydzielenia zgodnie z projektem rządowym, co uwolni potencjał inwestycyjny Grupy PGE, umożliwiając budowę nowej wartości dla akcjonariuszy. Zależy nam, aby wzrost wartości był realizowany w sposób zrównoważony, oparty o racjonalne założenia transformacji energetycznej i zielone inwestycje wspierające rozwój regionów – dodał Wojciech Dąbrowski.

– Jestem przekonany, że porozumienie przybliża nas do wspólnego celu, którym jest powstanie NABE i racjonalna transformacja polskiej energetyki. Podpisany dokument to kolejny krok do sprawnej i efektywnej realizacji tego procesu. Naszym priorytetem w Enei jest realizacja transformacji przy społecznej akceptacji. Bez wydzielenia bloków węglowych do NABE nie zrealizujemy koniecznych inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła energii przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jesteśmy dziś u progu wielkich inwestycji w energetyce, które wymagają miliardowych nakładów inwestycyjnych – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Ministerstwo Aktywów Państwowych/Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki 

MAP przygotowuje mechanizm wsparcia wydzielenia aktywów węglowych