Jest zgoda na składowanie wypalonego paliwa jądrowego w Szwecji

13 czerwca 2018, 16:15 Alert
PENTAX Image
Elektrownia jądrowa

Rada miejska Oskarshamn zadeklarowała poparcie dla budowy zakładu kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego, który ma zostać zbudowany przez przedsiębiorstwo SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company /Svensk Kärnbränslehantering AB) odpowiedzialne w Szwecji za gospodarkę odpadami promieniotwórczymi.

Wypalone paliwo z elektrowni jądrowych w Szwecji (traktowane jako odpad wysokoaktywny) nie podlega przerobowi i od roku 1985 składowane jest w tymczasowym mokrym przechowalniku (CLAB) na terenie elektrowni jądrowej Oskarshamn. Zużyte zestawy paliwowe przechowywane są pod wodą w podziemnej jaskini skalnej przez 40-50 lat.

Przed wysłaniem wypalonego paliwa do ostatecznego składowania ma być ono kapsułowane w pojemnikach wykonanych z miedzi i żeliwa, które otoczone gliną bentonitową zostaną umieszczone w warstwach granitu 500 m pod ziemią. Metoda składowania nosi nazwę KBS-3 (trzy bariery: miedź, bentonit i skała granitowa).

Kapsułowanie paliwa odbywać się będzie w zakładach Clink zlokalizowanych obok CLAB w Oskarshamn. SKB wystąpiła już o zgodę rządu na budowę tego zakładu. Do jej wydania, zgodnie ze szwedzkim prawem w zakresie ochrony środowiska (Environment Code) wymagana jest również akceptacja władz lokalnych, które posiadają prawo weta w tym względzie. Przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie budowy zakładu na początku lat 2020. Ma być on uruchomiony po ok. 10 latach razem z ostatecznym składowiskiem wypalonego paliwa.

Na takie składowisko (Spent Fuel Repository) w głębokich warstwach geologicznych wybrana została w roku 2009 lokalizacja Soderviken w pobliżu elektrowni jądrowej Forsmark w gminie Östhammar. Składowisko będzie znajdować się na głębokości 500 m w formacji granitu skandynawskiego, którego wiek ocenia się na 1,9 mld lat. Ma pomieścić do 12000 ton wypalonego paliwa umieszczonego w 6000 pojemnikach rozlokowanych w tunelach

SKB , CIRE.PL