JSW nie chce kopalń Taurona i innych spółek górniczych