JSW ma koncesję na wydobycie węgla kamiennego i metanu ze złoża Bzie Dębina 1-Zachód

28 maja 2019, 17:45 Alert
JSW
fot. Dawid Lach / JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa ma koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Bzie Dębina 1-Zachód – podała JSW w komunikacie. Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 roku.

Łączna wielkość zasobów operatywnych w złożach objętych wskazaną koncesją oraz uzyskaną w 2008 roku koncesją dotyczącą złoża Bzie Dębina 2-Zachód, szacowana jest na ponad 180 mln ton węgla koksowego, co – jak podano – pozwoli na ich eksploatację przez nowobudowaną kopalnię węgla kamiennego Bzie-Dębina przez okres co najmniej 30 lat.

Polska Agencja Prasowa