Kacperczyk: Współpraca transatlantycka także w energetyce

2 kwietnia 2014, 10:01 Gaz. Energetyka gazowa

Bezpieczeństwo energetyczne, współpraca w zakresie wydobycia i eksploatacji złóż gazowych oraz wsparcie dla reform i solidarność energetyczna z Ukrainą były głównymi tematami wizyty podsekretarz stanu Katarzyny Kacperczyk w Waszyngtonie. W USA wiceszefowa polskiej dyplomacji przebywała 31 marca i 1 kwietnia.

– Należy dążyć do zapewnienia Europie pewnych źródeł energii na nadchodzące lata. Współpraca transatlantycka powinna uwzględniać również wyzwania energetyczne, przed którymi stoją takie kraje jak Ukraina, Mołdawia czy Gruzja. – powiedziała wiceszefowa polskiej dyplomacji podczas spotkania poświęconego europejskiemu bezpieczeństwu energetycznemu. Dyskusja została zorganizowana przez amerykański think-tank Atlantic Council. – Dialog energetyczny między Polską i USA może w istotny sposób wspierać kierunki tej współpracy. – dodała wiceminister.

Minister Kacperczyk spotkała się także z podsekretarzem w Departmencie Energii Danielem Ponemanem z którym rozmawiała o perspektywach współpracy między Polską i UE, a USA w dziedzinie energetyki. Delegacja pod przewodnictwem wiceszefowej polskiej dyplomacji odbyła też spotkania w America’s National Gas Alliance oraz w Departamencie Stanu. W czasie rozmów poruszano kwestię postępu w negocjacjach umowy o strefie wolnego handlu między UE, a USA (TTIP), która zawiera także komponent liberalizacji rynku energii.

Polska delegacja odwiedziła terminal LNG w Dominion Cove Point w stanie Maryland. Terminal ma dostęp do gazu m.in. ze złóż łupkowych, a ewentualny import LNG z USA stanowi szanse na wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu do Europy, w tym do Polski. – Liberalizacja warunków handlu gazem LNG pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Europą pozwoliłaby na bardziej swobodne, niezależne od zewnętrznych czynników politycznych, realizowanie polityki energetycznej i większą dywersyfikację naszego „energy mix”. – zwróciła uwagę wiceminister Kacperczyk.