Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów FR.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów FR.