Karpiński: Fuzja Enei i Bogdanki to korzyści dla Lubelszczyzny i całej gospodarki

19 października 2015, 15:10 Energetyka

– Fuzja Enei i Bogdanki dobrze wpisuje się w Program Operacyjny Polska Wschodnia, który przyczynia się do rozwoju Lubelszczyzny, czego przejawem jest choćby otwarcie Centrum Badawczego Nawozów w Puławach – mówi BiznesAlert.pl Włodzimierz Karpiński, były Minister Skarbu Państwa.

Kopalnia Bogdanka - szyb

– Koncepcja utworzenia koncernu paliwowo-energetycznego poprzez fuzję Grupy Energetycznej Enea i KW Bogdanka ma dwa wymiary. Pierwszym jest wymiar ogólnokrajowy. Chodzi o stabilizację bezpieczeństwa energetycznego Polski, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, w której się znajdujemy – zauważa Włodzimierz Karpiński.

– Drugi wymiar polega na tym, że kopalnia dostaje partnera biznesowego, który stwarza możliwość stabilnego rozwoju lubelskiego zagłębia węglowego i powstawanie nowych miejsc pracy – podkreśla nasz rozmówca: – Trzeba brać pod uwagę doświadczenie i kompetencje załogi Bogdanki, kopalni dobrze zorganizowanej i najbardziej efektywnej w Europie. Możliwość przetwarzania wydobywanego z niej wysokiej jakości węgla daje nam gwarancję kształtowania optymalnych cen energii dla polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki.

– Utworzenie nowego koncernu będzie miało pozytywny wpływ na nasz region. I będzie komplementarne z działaniem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, dzięki któremu zrealizowano już ponad 26 tys. projektów o wartości 112 mld zł – wylicza były Minister Skarbu Państwa: – To potężne inwestycje infrastrukturalne, inwestycje w transport publiczny, ale także inwestycje związane z badaniami i rozwojem. Sfinansowano ponad 2 tys. projektów badawczych i 650 laboratoriów. Lubelszczyzna znakomicie ten program operacyjny wykorzystała. Właśnie teraz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach uruchomił najnowocześniejsze w Europie Centrum Badawcze Nawozów.

– Rozwój infrastruktury, rozbudowy dróg, szlaków kolejowych lotniska, rozwój specjalnych stref ekonomicznych, powstanie nowego koncernu, potężne zaplecze intelektualno-badawcze Lubelszczyzny stwarzają kapitalne warunki dla nowych inwestorów oraz tworzenia kolejnych wysokopłatnych miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników – prognozuje rozmówca BiznesAlert.pl.