Karpiński: MSP chce dialogu ze związkami zawodowymi

19 marca 2015, 08:27 Energetyka
Włodzimierz Karpiński
fot. Ministerstwo Skarbu Państwa

– Dialog to najlepsza formuła szukania dobrych rozwiązań w interesie firm i jej pracowników. Moi zastępcy są gotowi spotykać się w poszczególnych sprawach na każdy wniosek ustawowego partnera społecznego rządu. Ja również jestem gotów do spotkań w każdej ważnej sprawie, zwłaszcza kiedy mówimy o ryzyku utraty miejsc pracy albo o potrzebie wsparcia strony społecznej dla projektów, które tworzą nowe miejsca pracy – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa podczas spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych działających w firmach w nadzorze Skarbu Państwa.
– Padło dziś wiele pytań, na część odpowiedzieliśmy, a w niektórych sprawach branżowych jest potrzeba indywidualnych spotkań. Proponuję również, by spotkania w formule takiej jak dziś odbywały się cyklicznie. Myślę, że ponownie spotkamy się jeszcze przed wakacjami – dodał.

Rozmowa z przedstawicielami strony związkowej dotyczyła sytuacji m.in. w branżach: górniczej, kolejowej, lotniczej i energetycznej. W spotkaniu wzięli udział również wiceministrowie Zdzisław Gawlik, Wojciech Kowalczyk i Rafał Baniak.

Włodzimierz Karpiński przypomniał również, że w latach 2008-2014 przychody z prywatyzacji wyniosły 58,6 mld zł z czego prawie 60 proc. zostało przeznaczone na fundusze celowe – Fundusz Rezerwy Demograficznej (środki zgromadzone na tym funduszu służą m. in. na uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego), Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (służy ratowaniu lub restrukturyzacji przedsiębiorców) oraz na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa