Karpiński: Projekt Lotosu, PIR, BGK i Pekao to bardzo ważna inwestycja

27 sierpnia 2014, 11:00 Ropa

Grupa Lotos, Polskie Inwestycje Rozwojowe, BGK i bank Pekao SA podpisały umowę o wartości 1,8 mld zł, dzięki której krajowa produkcja ropy naftowej wzrośnie o 250 tysięcy ton rocznie. To jedna trzecia obecnych polskich mocy produkcyjnych.

– To bardzo ważna inwestycja, która jest elementem strategii państwa nakierowanej na wspieranie krajowych poszukiwań i wydobycia przez polskie firmy – powiedział  minister Włodzimierz Karpiński.

Zawarta umowa przewiduje zaangażowanie finansowe ze strony PIR na poziomie 430 mln zł. Wartość rynkowa wkładu LOTOS Petrobaltic wyniesie ok. 800 mln zł. Bank Pekao i Bank Gospodarstwa Krajowego – zainwestują łącznie 660 mln zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule project finance, przez powołaną w tym celu spółkę specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Vehicle). Jej właścicielem będzie LOTOS Petrobaltic, który aportem wniesie do SPV koncesję oraz platformę wiertniczą. Spółka ta przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8.

– Ten projekt jest przykładem, że państwo może w aktywny sposób kreować politykę inwestycyjną, dbać o interes publiczny przy pełnym poszanowaniu zasad wolnego rynku. Dzięki niemu będzie realizowana inwestycja ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, przy wsparciu państwowych podmiotów, ale na komercyjnych zasadach – podkreślił Włodzimierz Karpiński.

Potencjał wydobywczy złoża B8 szacowany jest na 3,5 mln ton ropy naftowej. Uruchomienie przemysłowej produkcji ze złoża zaplanowano na koniec 2015 r.