Karpiński: Tworzymy narodowego czempiona w petrochemii

4 grudnia 2013, 10:11 Energetyka
Włodzimierz Karpiński

Grupa Azoty i Grupa Lotos podpisały porozumienie w sprawie powołania wspólnej spółki celowej, która ma zająć się inwestycją budowy kompleksu petrochemicznego, szacowaną na 12 mld zł. Obie firmy podpisały porozumienie z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi, które jako inwestor finansowy mogą zapewnić wsparcie w wysokości do 750 mln zł.

– To projekt na wielką skalę.  Może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i stworzenia tysięcy miejsc pracy. Spółki są już po wstępnym studium wykonalności.Teraz pora na studium właściwe. Liczę, że spotkamy się za rok z jego wynikami. Ten projekt wpisuje się w strategię resortu skarbu, który jest zwolennikiem poszukiwania synergii między największymi polskimi firmami i tworzenia narodowych czempionów – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

Dodał, że porozumienie liderów polskiej branży chemicznej i rafineryjnej przyczyni się do dalszego wzrostu wartości obu spółek, spowoduje stworzenie kilku tysięcy miejsc pracy i zmniejszy deficyt w bilansie handlowym w polskiej branży chemicznej. Obecnie Polska importuje znaczne ilości produktów chemicznych.

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos, wskazał, że dzięki realizacji inwestycji rodzimy przemysł zyska dostęp do najnowocześniejszych światowych technologii.

– Zawarta dziś umowa to kolejny krok na drodze rozwoju Lotosu, konsekwentnie realizowanej w ramach programu „Efektywność i Rozwój 2013-15”. Wspólnie z Grupą Azoty i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi chcemy stworzyć ogniwo łączące krajowy przemysł rafineryjny i chemiczny, które będzie miało bezpośredni wpływ na dalszy wzrost gospodarczy Polski – powiedział Paweł Olechnowicz.

– Po wykonanej pracy analitycznej wiemy już, w jakim kierunku chcemy dalej prowadzić projekt petrochemiczny. Rozwiązanie, które wspólnie wybraliśmy posiada ciekawe perspektywy rynkowe a otrzymywane produkty będą mogły finalnie znaleźć bardzo szerokie zastosowanie. Zakładana baza surowcowa posiada ogromny potencjał intelektualny dając możliwość rozwoju wielu gałęzi przemysłu w tej części Europy – stwierdził Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty S.A.

W projekt, z perspektywy inwestora finansowego, zaangażują się również Polskie Inwestycje Rozwojowe.

– Na tym etapie oceniamy projekt jako bardzo interesujący. Jeśli wyniki przeprowadzonych analiz w fazie studium wykonalności będą pozytywne z punktu oceny rentowności i ryzyk, PIR podejmie szczegółowe rozmowy z Lotosem i Grupą Azoty dotyczące warunków przyszłej transakcji – powiedział Mariusz Grendowicz, prezes PIR.