Kasprzak: Zapowiedź zniesienia taryf na gaz to krok w dobrą stronę

27 kwietnia 2016, 07:30 Energetyka

– Ministerstwo Energii zapowiedziało zmianę ustawy Prawo energetyczne przedstawiając harmonogram zniesienia obowiązku zatwierdzania taryf na gaz przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Stanowi to istotny krok w kierunku pełnej liberalizacji rynku gazu ziemnego w Polsce – mówi Piotr Kasprzak, Członek Zarządu ds. Operacyjnych w HEG.

W grudniu 2015 r. Ministerstwo Energii wskazało, że w II kwartale 2016 r. Rada Ministrów przyjmie projekt zmian do ustawy Prawo energetyczne. Wstępne plany Ministerstwa Energii zakładały stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego. Wskazano, że uwolnienie cen dla gospodarstw domowych ma nastąpić 1 stycznia 2023 r. Propozycje ME potwierdziły się w przedstawionym projekcie.

Według zaproponowanego harmonogramu taryfowanie w pierwszej kolejności ma być zniesione dla dużych przedsiębiorstw. Tutaj obowiązek zatwierdzania taryf zostanie zniesiony do 1 kwietnia 2017 r. Następnie od 1 października 2017 r. zniesienie taryfowania obejmie MŚP. W przypadku gospodarstw domowych ceny zostaną uwolnione od 1 stycznia 2024 r., czyli rok później niż wynikało to z pierwotnych zapowiedzi.

– Zapowiedź zmian do ustawy regulującej rynek energii to pozytywna wiadomość. Jak pokazują twarde dane: im rynek jest bardziej zliberalizowany, tym ceny gazu są niższe, a jakość oferowanych usług wyższa. Zniesienie tego obowiązku w przypadku sprzedaży gazu na rynku hurtowym w 2013 r. wraz z wprowadzeniem obliga giełdowego istotnie wpłynęło na wzrost konkurencji i spadek cen gazu ziemnego – ocenia zapowiedź Ministerstwa Energii Piotr Kasprzak, Członek Zarządu ds. Operacyjnych w HEG.

Istniejący system regulowania cen gazu uznaje się za jeden z głównych czynników hamujących rozwój wolnego rynku w Polsce. W czerwcu 2009 r. zwróciła na to uwagę Polsce Komisja Europejska. Zdaniem KE stanowiło to pogwałcenie unijnych dyrektyw i hamowało konkurencję cenową na rynku hurtowym. We wrześniu 2015 r. Polska przegrała w tej sprawie proces przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Trybunał ocenił między innymi, że taryfy utrudniają wejście na rynek nowym sprzedawcom i powinny być stosowane wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach.

– Liberalizacja rynku gazu w Polsce postępuje, choć należy ocenić te zmiany jako niewystarczająco szybkie. Jak pokazuje doświadczenie, choćby z utworzenia giełdy gazu przy TGE – im więcej mechanizmów wolnorynkowych tym rynek bardziej konkurencyjny, a ceny dla odbiorców końcowych niższe. Dlatego mamy nadzieję, że ostatecznie Ministerstwo Energii zdecyduje się na szybsze wprowadzenie zmian dla gospodarstw domowych, tak by kilka milionów Polaków mogło jeszcze przed rokiem 2024 skorzystać z niższych cen gazu – dodaje Piotr Kasprzak.

Źródło: Hermes Energy