Finał restrukturyzacji górnictwa na początku 2018 roku

26 września 2017, 07:15 Alert
KWK_Murcki
Fot. Wikimedia Commons

Najdalej w początkach 2018 r. majątek Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) powinien zostać przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Ma to być kolejny etap porządkowania nieprodukcyjnego górniczego majątku – poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Wiosną tego roku holding przekazał wszystkie swoje kopalnie, wraz z załogą, do Polskiej Grupy Górniczej. W KHW pozostał jedynie nieprodukcyjny majątek, który docelowo ma trafić do SRK. Do holdingu należą m.in. nieprodukcyjne nieruchomości, tereny poprzemysłowe oraz udziały w dwóch spółkach: mieszkaniowej i handlowej.

Jak powiedział w poniedziałek dziennikarzom wiceminister, aby możliwe było przekazanie majątku holdingu do SRK konieczne jest dopełnienie przez KHW formalności związanych m.in. z rozliczeniem przez spółkę podatku VAT. „Cykl postępowania został ustalony z Ministerstwem Finansów; trwa przygotowanie dokumentów, żeby prawidłowo, zgodnie z ordynacją podatkową przeprowadzić cały proces” – wyjaśnił Tobiszowski.

„Myślimy, że w tym roku powinniśmy móc ten proces zakończyć, jednak zawsze gdy mamy do czynienia z procedurą formalno-prawną trzeba liczyć się z tym, że może to przesunąć się o kilka tygodni” – dodał wiceminister, który chciałby, aby majątek holdingu możliwie jak najszybciej znalazł się w spółce restrukturyzacyjnej.

„Z naszej strony jest determinacja, żeby to jak najszybciej porządkować, ponieważ zakończenie sprawy KHW jest potrzebne do uporządkowania majątkowego całej struktury okołogórniczej. Dzięki temu będziemy mogli rozpocząć program inwestycyjny na terenach poprzemysłowych, próbując zagospodarować ten majątek przez nowe inwestycje” – mówił wiceszef resortu energii.

Przypomniał, że przed kilkoma tygodniami do SRK trafiła już duża część majątku dawnej Kompanii Węglowej, która rok wcześniej niż holding przekazała swoje kopalnie do PGG. Gdy do SRK trafi też nieprodukcyjny majątek holdingu większość pogórniczych nieruchomości będzie skupiona w spółce restrukturyzacyjnej.
W uporządkowaniu pogórniczych terenów ma pomóc specjalna ustawa, której projekt powstaje w resorcie energii. Chodzi o akt prawny obejmujący te tereny pogórnicze, które dziś obarczone są wadami formalno-prawnymi, wynikającymi z zaszłości historycznych. Chodzi np. o braki w dokumentacji czy nieuregulowane kwestie własnościowe.

„Taka ustawa jest przygotowywana w ministerstwie. Mamy już pod tym kątem dobrze opracowane kwestie dotyczące terenów Kompanii Węglowej, teraz dokładamy uwarunkowania dotyczące gruntów Katowickiego Holdingu Węglowego; swoje uwagi wnosi też zarząd SRK” – powiedział wiceminister, podkreślając, iż ważne jest, by ustawa objęła wszystkie zdiagnozowane przypadki wad formalnych i nie było potrzeby jej późniejszego nowelizowania.

Przygotowanie pogórniczych terenów pod inwestycje ma zbiec się w czasie – według Tobiszowskiego – z finalizowaniem Programu inwestycyjnego dla Śląska, który miałby być współfinansowany ze środków unijnych. Chodzi o środki adresowane specjalnie do regionu dotkniętego restrukturyzacją przemysłu; nie tylko górnictwa, ale i hutnictwa.

Tobiszowski wskazał również na konieczność opracowania skutecznej formuły gospodarowania pogórniczymi zasobami mieszkaniowymi. Częściowo należą one do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, natomiast dawne mieszkania kopalń KHW należą do Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej. Wiceminister ocenił, że powinna ona pozostać samodzielnym podmiotem. Jego zdaniem, potrzebny jest przemyślany system zarządzania tymi zasobami.

Polska Agencja Prasowa