KE: Ceny energii z paliw kopalnych będą rosnąć

14 stycznia 2019, 09:45 Alert
UE Unia Europejska Komisja
Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska opublikowała trzeci raport na temat cen i kosztów energii w krajach UE.

Jak wskazano w raporcie ceny energii w hurcie spadły w ostatnich latach ze względu na rosnącą konkurencję na rynkach hurtowych dzięki większym ilościom energii odnawialnej, lepsze połączeniom wewnętrznym i bardziej zintegrowanemu wewnętrznemu rynkowi energii elektrycznej.

W sprawozdaniu podkreślono również, że niższe ceny hurtowe, wraz ze stabilnymi taryfami sieciowymi, podatkami i opłatami, umożliwiły spadek cen energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2017 r. po raz pierwszy od 2008 r. Jednocześnie autorzy opracowania ostrzegają przed wciąż dużą ekspozycją UE na niestabilność i rosnące ceny paliw kopalnych i zauważają, że ceny hurtowe znów zaczęły rosnąć.

W opracowaniu zwrócono również uwagę, że wiele wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości koszty produkcji energii elektrycznej w źródłach bazujący na paliwach kopalnych wzrosną i spadną w przypadku energii odnawialnych, w związku ze spadkiem kosztów inwestycji w miarę ewolucji technologii. Z drugiej strony w raport wskazuje, że w UE hurtowe ceny realne energii elektrycznej są wyższe niż w USA, Kanadzie bądź Rosji, ale niższe niż w Chinach, Japonii, Brazylii i Turcji.

Jak czytamy w raporcie, UE pozostaje w dużym stopniu uzależniona od importu ropy i gazu, a wzrost cen paliw kopalnych (zwłaszcza ropy naftowej) spowodował, że koszt importu energii w UE w 2017 r. Wzrósł o 26 proc. do 266 mld EUR. – Wzrost cen ropy mógł mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy w UE (-0,4 proc. PKB w 2017 r.) I inflację (+ 0,6 proc.) – oceniają autorzy raportu.

CIRE.pl