Do KE wpłynęły środowiskowe plany państw członkowskich. Teraz czas na rekomendacje

26 lutego 2019, 11:30 Alert
UE Unia Europejska Komisja
Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

Jak podał portal Gramwzielone.pl, Komisja Europejska poinformowała o otrzymaniu od państw Unii Europejskiej wszystkich projektów krajowych planów działań na rzecz energii i klimatu do 2030 r., podając jednocześnie, jakie będą kolejne kroki związane z ich implementowaniem.

Zgodnie z nowym unijnym prawem określającym zasady funkcjonowania unijnej energetyki do roku 2030, które weszło w życie pod koniec 2018 r., każde państwo Unii Europejskiej miało przygotować do końca ubiegłego roku projekty tzw. krajowych planów na rzecz energii i klimatu (KPEiK), określając w nich m.in. indywidualne cele udziału energii odnawialnej w krajowych miksach energetycznych do roku 2030.

W przeciwieństwie do unijnej strategii energetycznej do roku 2020, w kolejnej dekadzie kraje UE nie muszą zobowiązywać się do zrealizowania indywidualnego celu udziału energii odnawialnej w zużyciu energii w elektroenergetyce, cieple i transporcie (obligatoryjny cel na 2020 r. dla Polski to 15 proc., a dla całej UE – 20 proc.).

Realizacja nowego unijnego celu w zakresie OZE (32 proc. do 2030) ma być możliwa dzięki realizacji celów, które indywidualnie przyjmą kraje członkowskie, wpisując je do swoich krajowych planów na rzecz energii i klimatu.

W projekcie polskiego KPEiK, upublicznionym przez Ministerstwo Energii w ubiegłym miesiącu, przyjęto, że udział OZE w naszym miksie energii elektrycznej, cieplnej i zużywanej w transporcie wyniesie w 2030 roku 21 procent, w tym udział zielonej energii wyłącznie w elektroenergetyce ma sięgnąć w tym czasie 27 proc. Komisja Europejska informując teraz o otrzymaniu wszystkich krajowych planów, podaje, że obecnie prowadzi ich ocenę, której efektem mają być indywidualne rekomendacje wysłane do państw Unii Europejskiej do końca pierwszej połowy br.

– Jeśli Komisja oceni, że indywidualny projekt krajowego planu i wpisane do niego cele, strategie i środki nie przyczynią się w wystarczającym stopniu do osiągnięcia celów unii energetycznej, albo jeśli Unia Europejska jako całość nie uczyni wystarczającego postępu w kierunku osiagnięcia swoich celów, wówczas może wysłać swoje rekomendacje w terminie do 30 czerwca 2019 r. w celu poprawienia krajowego planu – informuje KE.

Finalne wersje krajowych planów, w tym polskiego „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, z uwzględnieniem ewentualnych rekomendacji Komisji, mają zostać wysłane do Brukseli do końca tego roku.

Gramwzielone.pl