Komisja może włączyć zalesianie do polityki klimatycznej

13 grudnia 2017, 07:00 Alert
las zalesianie środowisko

Z unijnym komisarzem ds. klimatu i energii Miguelem Ariasem Canete na temat polityki klimatyczno-energetycznej i odchodzenia do węgla na rzecz źródeł odnawialnych rozmawiała „Rzeczpospolita”.

Rozmówca dziennika podkreślił, że unijne cele zakładają, iż do 2030 r. połowa energii elektrycznej ma być generowana przez źródła odnawialne, a do 2050 r. emisja CO2 ma zostać ograniczona o 80-95 proc. Jednocześnie zapewnił, że w przypadku każdego kraju Unii przejście do nowego modelu energetycznego nastąpi z uwzględnieniem jego specyfiki i możliwości.

Mówiąc o Polsce komisarz Canete zwrócił uwagę, że atutem naszego kraju są lasy pochłaniające emisje dwutlenku węgla i KE bierze to pod uwagę. Jednocześnie zastrzegł, że przy ustaleniu celów redukcyjnych pod uwagę był brany również fakt, iż dominującym w Polsce źródłem energii jest węgiel.
Canete podkreślił również, że mimo iż węgiel póki co jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, to nasz kraj powinien brać pod uwagę, że wraz ze wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii ich cena mocno spada. Zwrócił on też uwagę na możliwości rozwoju energetyki słonecznej na południu Polski i wiatrowej na północy.

– Komisja Europejska apeluje do krajów członkowskich, aby nie inwestowały w infrastrukturę energetyczną, która wkrótce stanie się po prostu nieopłacalna, bo będzie oparta na zbyt drogich, przestarzałych źródłach energii – powiedział komisarz Canete w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Według komisarza przejście do nowych źródeł energii jest niezbędne, a rozwój odnawialnych źródeł nieunikniony, a jednocześnie konieczna jest ekspansja transportu o niskiej i zerowej emisji CO2.

Rzeczpospolita/CIRE.PL