KE przeznaczy 200 mln euro na projekty rozwoju infrastruktury energetycznej

18 marca 2016, 15:15 Alert

(Komisja Europejska/CIRE.pl)

W piątek Komisja Europejska zaprosiła w ramach programu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF) do składania wniosków o dofinansowanie infrastrukturalnych projektów energetycznych.

Do podziału jest 200 mln euro na przedsięwzięcia mające na celu wyeliminowanie wąskich gardeł w przepływie energii pomiędzy krajami Unii. Termin zgłaszania wniosków upływa upływa 28 kwietnia 2016r. a decyzja w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania ma być ogłoszona pod koniec lipca.

W tym roku KE w ramach programu Łącząc Europę ma ogłosić jeszcze jeden konkurs, w którym do podziału będzie 600 mln euro.

O dofinansowanie mogą się ubiegać mogą projekty, które figurują na liście 195 przedsięwzięć będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCIs). Uaktualniona lista została opublikowana w listopadzie 2015 r.

Dotychczas KE ramach tego programu w latach 2014- 2015 rozdysponowała nieco ponad 1 mld euro na 69 projektów. Natomiast w ramach całego programu CEF na lata 2014-2020 do podziału jest 5,35 mld euro.