KE wydłużyła termin rozpatrzenia wniosku w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem do 22 stycznia

8 sierpnia 2019, 15:30 Alert

Komisja Europejska wydłużyła o 20 dni roboczych, do 22 stycznia 2020 roku, termin na rozpatrzenie w drugim etapie wniosku PKN Orlen w sprawie planowanego połączenia z Grupą Lotos – poinformowała Komisja na stronie internetowej.

Budynek Komisji Europejskiej fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl
Budynek Komisji Europejskiej fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Rozmowy z KE o fuzji Orlen-Lotos

W środę Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia Lotosu przez PKN Orlen. Pierwotnie zaznaczono, że Komisja ma 90 dni roboczych – do 13 grudnia 2019 r. – na podjęcie decyzji. Ze względu na złożoność procesu przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen, Komisja Europejska uznała, że potrzebuje więcej czasu na jego pełną analizę. Dlatego – jak podał PKN Orlen – współpraca z Komisją będzie kontynuowana w tzw. drugiej, finalnej fazie, a pogłębione analizy pozwolą na wypracowanie optymalnych rozwiązań dla rynku w kontekście jego konkurencyjności.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił w środę, że mamy do czynienia ze skomplikowanym procesem. Zaznaczył, że stanowisko Komisji dotyczące przejścia do dalszych analiz nie jest dla płockiej spółki zaskoczeniem. “Teraz wchodzimy w kolejną, pogłębioną fazę analiz. Ważne jest, aby wypracować takie warunki, które będą akceptowalne dla wszystkich stron. Sprawne przeprowadzenie procesu przejęcia kapitałowego Grupy Lotos to dla nas priorytet. Liczymy, że dzięki merytorycznej i konstruktywnej współpracy stron sfinalizujemy nasze prace w tym roku. Idziemy zgodnie z procedurami Komisji Europejskiej, tak aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie” – powiedział prezes Daniel Obajtek.

Sawicki: PKN Orlen składa wniosek o przejęcie Lotosu. Co zbada Bruksela?

Przedmiotem analiz w finalnej fazie mają być wcześniej zidentyfikowane pokrywające się obszary działalności PKN Orlen i Grupy Lotos, w tym m.in. sprzedaż hurtowa czy detaliczna. Wynikiem tych analiz w finalnej fazie ma być wypracowanie i złożenie środków zaradczych przez PKN Orlen. Komisja obawia się, że połączenie to może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw paliw oraz konkurencję na powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiadujących.

PKN Orlen złożył 3 lipca wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie kontroli nad Grupą Lotos. Wniosek zainicjował formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

Zamiar przejęcia kontroli nad Grupą Lotos płocki koncern ogłosił pod koniec lutego 2018 roku. PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały wtedy list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu. W pierwszym etapie PKN Orlen planuje nabyć 32,99 proc. akcji od Skarbu Państwa. W kolejnym konieczne będzie ogłoszenie wezwania na zakup akcji reprezentujących do 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos.

Orlen: Fuzja poprawi możliwości produkcji paliw w Polsce

W kwietniu 2018 r. w gdańskiej spółce rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. Natomiast w listopadzie ubiegłego roku PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W trakcie prac nad dokumentem PKN Orlen i Grupa Lotos otrzymały z KE setki pytań. Zgodnie z założeniami, celem transakcji jest stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym, odpornego na wahania rynkowe.

Polska Agencja Prasowa

Obajtek: Rozmowy z Komisją o fuzji Orlen-Lotos są w finalnej fazie