KE: Rynek mocy może wspierać węgiel ale w zamian za reformy

Komisja opublikowała dziś sprawozdanie końcowe z badania sektorowego mechanizmów zdolności wytwórczych, tj. mechanizmów mających zapewnić dostawy energii elektrycznej. W dokumencie tym stwierdza się, że państwa członkowskie powinny staranniej ocenić potrzebę wprowadzania takich mechanizmów, oraz wskazuje sposoby planowania tych mechanizmów w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii przy jednoczesnym zminimalizowaniu zakłóceń konkurencji. Przedstawione w sprawozdaniu ustalenia wskazują, … Czytaj dalej KE: Rynek mocy może wspierać węgiel ale w zamian za reformy