KE: Spadł poziom emisji CO2

17 maja 2017, 14:45 Alert
komin

Emisje gazów cieplarnianych ze wszystkich instalacji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w ubiegłym roku spadły o około 2,6 proc. – szacuję Komisja Europejska.

Jak podaje KE zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z elektrowni i instalacji produkcyjnych wyniosły w 2016 r. 1,75 mld ton ekwiwalentu CO2. Emisje te spadły o około 2,7 proc. w porównaniu do poziomu z 2016 roku.

Natomiast emisje z linii lotniczych w obrębie UE wyniosły w 2016 roku 61 milionów ton CO2, co stanowi wzrost o 7,9 proc. w porównaniu do 57 mln ton rok wcześniej
W ogólnym rozrachunku emisje gazów cieplarnianych ze wszystkich instalacji objętych systemem EU ETS w ubiegłym roku spadły o około 2,6 proc.

KE przypomina, że obecnie na europejskim rynku emisji dwutlenku węgla w obiegu jest około 1,693 miliarda uprawnień. Komisja zwraca też uwagę, że w efekcie zastosowania mechanizmu backloadingu w latach 2014-2016 wycofano z rynku 900 mln uprawnień, co oznacza, że gdyby to rozwiązanie nie zostało wprowadzone na rynku byłoby w obiegu ponad 2,5 mld EUA. KE chce od 2019 wprowadzić nowy mechanizm – rezerwy stabilizującej, który ma umożliwić ograniczenie liczby uprawnień na rynku.

CIRE.PL