KE wznawia negocjacje z Orlenem w sprawie przejęcia Lotosu

2 marca 2020, 12:36 Alert
daniel obajtek
Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Fot. PKN Orlen

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że wznowione zostaną negocjacje z Komisją Europejską w sprawie fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos. 

 – KE zatrzymała procedurę stop the clock, co oznacza, że wznawiamy negocjacje w sprawie przejęcia  Grupy Lotos przez PKN Orlen. Przedłożyliśmy wszystkie dokumenty, których oczekiwała  Komisja Europejska i oczekujemy, że finalna decyzja dotycząca transakcji zostanie wydana w pierwszym półroczu 2020 roku – napisał na twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

 

Procedura Stop the Clock

W lipcu PKN Orlen przesłał do Komisji wniosek o przejęcie grupy Lotos. We wrześniu KE dała spółce więcej czasu na przygotowanie dodatkowych, szczegółowych informacji w procesie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos. Komisja poinformowała wówczas, że została zastosowana procedura „Stop The Clock”, standardowa dla drugiej fazy negocjacji.

-Spodziewamy się wkrótce odwieszenia procedury ‚stop the clock’, decyzji Komisji Europejskiej w pierwszym półroczu 2020 roku i zamknięcia transakcji przejęcia Lotosu do końca obecnego roku – powiedział Leszczyński na konferencji wynikowej pod koniec stycznia 2020 roku.

Orlen zapewnił, że decyzja Komisji Europejskiej wynika wyłącznie z konieczności zebrania dodatkowych informacji. Oznacza ona jednak spowolnienie procesu.

Armen Konrad Artwich, członek zarządu ds. korporacyjnych, pytany o możliwość zbycia części udziałów w rynku, sprecyzował, że zgoda Komisji może być warunkowa. – Może to być faktycznie sprzedaż części stacji paliw, udziałów w różnych podmiotach, ale jesteśmy przed ogłoszeniem decyzji, czy i jakie będą te środki. Przed warunkami spodziewamy się przeprowadzenia market testu. Test planowany jest po odwieszeniu procesu Stop The Clock – powiedział Artwich.

Decyzja Komisji Europejskiej o zastosowaniu procedury „stop the clock” wynikała wyłącznie z konieczności zebrania dodatkowych informacji. To standardowa praktyka, która była stosowana m.in. w postępowaniach EON/Innogy, czy Vodafone/Certain Liberty Global Assets. W przypadku obu procesów wydano pozytywną, warunkową decyzję.

Historia przejęcia

Proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN został zainicjowany w lutym 2018 roku, podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Z kolei w kwietniu 2018 roku w gdańskiej spółce rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. Natomiast w listopadzie ubiegłego roku PKN ORLEN złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W trakcie prac nad dokumentem PKN ORLEN i Grupa LOTOS otrzymały z KE setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Dobra współpraca wszystkich stron pozwoliła opracować ostateczny kształt wniosku, który trafił do Komisji na początku lipca ubr. Dodatkowo pod koniec sierpnia 2019 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN ORLEN, a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Twitter/PKN Orlen/Mariusz Marszałkowski

AKTUALIZACJA: 3 marca 2020 roku, godz. 14:11 – komunikat PKN Orlen

Decyzja KE ws. przejęcia Lotosu przez Orlen zostanie przedstawiona w pierwszym półroczu tego roku