KE zaakceptowała transakcję GE – Alstom

9 września 2015, 12:04 Alert

(Bloomberg/Teresa Wójcik)

Wczoraj General Electric otrzymał od Komisji Europejskiej pozwolenie na przejęcie większości energetycznej części francuskiej spółki Alstom. Transakcja, dzięki której GE umocni swą pozycję największego potentata na rynku energetycznym, warta jest 12,4 mld euro. Umowa transakcyjna zawiera jednak znaczące  obwarowana.

Nie Amerykanie, tylko włoska – a właściwie włosko-chińska – firma Ansaldo Energia, ma przejąć część działalności Alstomu obejmującej ważną produkcję centralnych elementów do turbin gazowych wysokiej mocy. Gazowe turbiny przemysłowe wykorzystywane są głównie w elektrowniach zasilanych tym surowcem. KE obawiała się, że przejęcie tego segmentu aktywów energetycznych Alstomu przez GE doprowadziłoby do wyeliminowania jednego z głównych konkurentów w tym segmencie rynku. Źle też wpłynęłoby na innowacyjność, a także doprowadziłoby do podniesienia cen technologii bardzo istotnych z punktu widzenia walki ze zmianami klimatycznymi. W skrajnym przypadku europejskie turbiny Alstomu po prostu zniknęłyby z rynku, ustępując miejsca tym produkowanym przez Amerykanów. Dzięki temu, że część ich produkcji mają przejąć Włosi, zostanie zagwarantowane, że Europejczycy będą się nadal liczyć w tym segmencie.

Komisja nie miała poza tym zastrzeżeń do transakcji,  także jeśli chodzi o konkurencyjność na rynku urządzeń dla energii cieplnej, sieci energetycznych oraz OZE i energetyki jądrowej – powiedziała komisarz UE ds. konkurencji Marghareta Vestager.  

Komisarz podkreślała, że zgoda  KE na przejęcie aktywów Alstomu jest dowodem, że Unia Europejska jest otwarta na inwestycje. – Ich brak jest jedną z przyczyn słabości gospodarki unijnej i bardzo utrudnia powrót na ścieżkę wzrostu – stwierdziła na zakończenie.   

General Electric  zatrudnia ponad 300 tys. pracowników na całym świecie. Produkuje silniki lotnicze i urządzenia dla wytwarzania oraz przysyłu energii. Zajmuje się technologiami zabezpieczeń  systemów elektronicznych, medyczną diagnostyką obrazową, usługami finansowymi, programami telewizyjnymi i tworzywami syntetycznymi. W Polsce firmy należące do GE zatrudniają około 10 tys. osób.

Alstom posiada w Polsce przedsiębiorstwa w sektorach energetyki, sieci przesyłowych oraz transportu. Są to m.in. we Wrocławiu fabryka generatorów, fabryka turbin w Elblągu, odlewnie żeliwa i staliwa. W Katowicach działa zakład dostarczający urządzenia i świadczący usługi dla sieci przesyłowych.