KGHM i Grupa Azoty na liście podmiotów chronionych. W kolejce m.in. Tauron

22 czerwca 2016, 07:15 Alert
MSP
Źródło: MSP/KPRM

(Polska Agencja Prasowa/Ministerstwo Skarbu Państwa/BiznesAlert.pl)

Grupa Azoty oraz KGHM Polska Miedź znalazły się w wykazie firm chronionych przed wrogim przejęciem – wynika z rozporządzenia, które wydał we wtorek rząd. Spółki te reprezentują branże gospodarki istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, a Skarb Państwa ma w nich znaczące udziały.

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów, wydała przygotowane przez Ministrostwo Skarbu Państwa, rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie. Jak uzasadnia resort przygotowana przez poprzedni rząd ustawa o kontroli inwestycji z lipca 2015 r. bez dwóch rozporządzeń wykonawczych jest martwa. Chodzi m.in. o listę podmiotów chronionych. Na listę mają zostać wpisane Grupa Azoty i KGHM.

„Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie, przedłożone przez ministra skarbu państwa. Wykaz podmiotów, które wymagają szczególnej ochrony ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, obejmuje spółki: Grupa Azoty SA z siedzibą w Tarnowie i KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będzie obowiązywać do końca 2016 r.” – głosi komunikat CIR po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Jak czytamy na stronach resortu, MSP chce naprawić niedociągnięcia wynikające z tej ustawy – jedno z rozporządzeń, w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie, weszło w życie 26 marca. Kolejne, zawierające wykaz podmiotów, które wymagają szczególnej ochrony, było przedmiotem uzgodnień międzyresortowych. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów, rząd ma zając się tym projektem.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów podlegających ochronie. Ustawodawca, udzielając upoważnienia do wydania rozporządzenia zobowiązał Radę Ministrów do uwzględnienia:

  • istotności udziału danego podmiotu w rynku;
  • skali prowadzonej działalności;
  • rzeczywistego i wystarczająco poważnego zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa i państwa związanych z prowadzeniem działalności przez dany podmiot;
  • nie można zastosować innego, mniej restrykcyjnego środka ochrony.

Inwestorzy mają obowiązek poinformowania Ministerstwa Skarbu Państwa o planowanym kupnie udziałów w jednej ze strategicznych spółek. Minister skarbu może zablokować taką transakcję, jeśli uzna, że istnieją przesłanki zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Taka decyzja może być zaskarżona do sądu.

Ustawa precyzuje warunki, jakie muszą być spełnione, by można było wpisać konkretną spółkę na listę podmiotów chronionych. Przede wszystkim musi ona prowadzić działalność w jednej z branż, tj.: wytwarzanie energii elektrycznej, paliw płynnych, dystrybucja paliw i prądu, magazynowanie paliw, produkcja chemiczna, produkcja i dystrybucja uzbrojenia oraz materiałów wybuchowych, a także telekomunikacja.

Przyjęta w tym roku nowelizacja włączyła do ustawy firmy zajmujące się m.in. przesyłem gazu oraz wydobyciem i przerobem rud metali wykorzystywanych w materiałach wybuchowych, m.in. istotnego z punktu widzenia KGHM renu. W dolnośląskim Zagłębiu Miedziowym znajdują się bowiem największe na świecie wstępnie zbadane koncentracje renu.

W oparciu o powyższe Rada Ministrów wskazała następujące podmioty, jako wymagające szczególnej ochrony z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Są to Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie oraz KGHM Polska Miedz S.A. z siedzibą w Lubinie.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, GK Grupa Azoty to jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. GK Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. GK Grupa Azoty jest największą w Polsce grupą kapitałową branży chemicznej. Ministerstwo zaznacza, że GK Grupa Azoty jest największym odbiorcą gazu ziemnego w Polsce. Roczne zapotrzebowanie GK Grupa Azoty na gaz ziemny stanowi około 15 proc. zużycia gazu ziemnego w Polsce.

W przypadku miedziowego giganta resort podkreśla, że KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką posiadającą w swoim portfolio produktowym metale istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski: miedź, srebro, ren, nikiel, złoto, ołów, pallad, molibden oraz platyna. Spółka zabezpiecza dostęp do najważniejszych surowców w Polsce jak i Europie, produkując m.in. surowce krytyczne UE takie jak ren, pallad czy platyna. KGHM zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem produkcji renu z wolumenem rocznym ok. 8 ton i udziałem w rynku na poziomie blisko 15 proc.(w okręgu Legnica-Lubin-Głogów znajdują się największe na świecie, wstępnie zbadane koncentracje renu).

Należy pamiętać, że Skarb Państwa posiada w KGHM Polska Miedź S.A. 31,79 proc. akcji w spółce. Pozostała część akcji znajduje się w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, z których żaden nie posiada akcji reprezentujących 5 proc. lub więcej ogólnej liczby głosów w spółce. Resort obawia się, że istnienie w spółce tak licznego rozdrobnionego akcjonariatu wiąże ze sobą ryzyko niekontrolowanego przejęcia kontroli nad spółką, w drodze m. in. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. -Statut Spółki nie przewiduje instrumentów ochrony spółki przed próbami przejęcia akcji – argumentuje MSP w  uzasadnieniu.

W trakcie uzgodnień dot. projektu rozporządzenia Ministerstwo Energii zaproponowało, by do listy dopisać jeszcze spółki kluczowe dla branży energetycznej, takie jak Tauron Polska Energia S.A., PKP Energetyka S.A., EDF Polska S.A., Engie Energia Polska S.A., Fortum Power and Heat Sp. z o.o. Zalecało ponadto rozważenie, czy specjalną ochroną nie powinien być objęty koncern paliwowy PKN Orlen. Zdaniem ME objęcie tych spółek ochroną umożliwi zachowanie fundamentalnych interesów społeczeństwa, a także będzie służyć zachowaniu bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego.

Aby nie wstrzymywać prac nad rozporządzeniem, Komitet Stały Rady Ministrów zgodził się, że listę ewentualnie rozszerzy kolejne rozporządzenie.