Nowy Zielony Ład uderzy w energochłonnych. Koalicja miedziowa apeluje do Polski

12 grudnia 2019, 10:30 Alert
fot. KGHM
fot. KGHM

KGHM zebrał najważniejsze firmy z sektora miedziowego i razem z polskim rządem zamierza walczyć w Brukseli o rekompensaty dla sektora, których może zostać pozbawiony w ramach realizacji założeń Nowego Zielonego Ładu.

Koalicja firm miedziowyhc dąży do przywrócenia produkcji hutniczej miedzi oraz dodania górnictwa metali nieżelaznych (kod 07.29) na listę sektorów objętych systemem rekompensat za EU ETS w latach 2021–2030.  Europejski Nowy Zielony Ład zakłada odejście od rekompensat, o czym informował BiznesAlert.pl. – Realizacja idei Europy neutralnej dla klimatu jest możliwa do osiągnięcia jedynie w przypadku zapewnienia wystarczającej ilości metali nieżelaznych – przekonują autorzy listu do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, w którym domagają się działania w ramach negocjacji założeń Nowego Zielonego Ładu. Wskazują na rosnącą konkurencję z Azji i wymogi rozwoju gospodarki cyrkularnej sugerujące utrzymanie europejskiego przemysłu miedziowego.

Pod listem do Emilewicz podpisali się prezesi KGHM Polska Miedź, niemieckich Aurubis i Boliden, kanadyjskiego Lundin Mining oraz European Copper Institute zrzeszającego firmy miedziowe z całego świata.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Nowy Zielony Ład, czyli kot w worku za bilion złotych rocznie (ANALIZA)