KGHM dofinansuje Sierra Gorda przez koronawirusa

12 maja 2020, 18:00 Alert
Sierra Gorda fot. KGHM
Sierra Gorda fot. KGHM

KGHM Polska Miedź informuje, że zwiększy nakłady inwestycyjne planowane na ten rok w związku z zamiarem udzielenia 55 mln USD dofinansowania właścicielskiego kopalni Sierra Gorda w Chile.

Zarząd KGHM Polska Miedź skorygował założenia budżetu spółki na 2020 rok w zakresie pozostałych nakładów inwestycyjnych poprzez zwiększenie bazowej kwoty 133 mln zł o równowartość kwoty 55 mln dol.(232 mln zł wg kursu NBP z dnia 11 maja 2020 roku). Założone zwiększenie wielkości nakładów inwestycyjnych jest bezpośrednio związane z zamierzonym udzieleniem dofinansowania właścicielskiego Sierra Gorda w kwocie 55 mln dol. – Konieczność dodatkowego finansowania Sierra Gorda determinowana jest odmiennymi od założonych w budżecie warunkami makroekonomicznymi sprzedaży produktów, tj. niższymi rynkowymi cenami metali. Za kluczowy czynnik determinujący przedmiotową rozbieżność uznać należy m.in. wpływ pandemii COVID-19 na globalne rynki surowcowe – podał koncern w komunikacie.

Dofinansowanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź.

KGHM/Bartłomiej Sawicki