KGHM wybudował pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0

3 grudnia 2020, 16:30 Alert

KGHM ZANAM, spółka z Grupy KGHM, wybudowała elektrownię fotowoltaiczną o moc 3 MW. Instalacja zaspokoi niemal w połowie zapotrzebowanie na energię elektryczną legnickiego zakładu ZANAMu. To element realizacji strategii KGHM zmierzającej do zwiększenia samowystarczalności energetycznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.

Elektrownia fotowoltaiczna KGHM ZANAM ma moc generatora PV – 3,146 MWp, a obszar zabudowy to 39.535,00 mkw. Lokalizacja inwesycji to oddział KGHM ZANAM w Legnicy. Liczba paneli t0 9.534 szt. Roczny poziom produkcji energii to ok. 3 GWh

Elektrownia fotowoltaiczna KGHM ZANAM to – jak podkreśla spółka – pierwsza w Polsce w pełni zinformatyzowana i zautomatyzowana elektrownia funkcjonująca w technologii 4.0. – Obiekt wyposażony jest w wirtualną dyspozytornię (Control Room) oraz nowoczesny System Monitoringu Wysokiej Rozdzielczości, który umożliwia precyzyjną i pełną diagnostykę stanu technicznego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Roczny poziom produkowanej energii wyniesie około 3 GWh – tłumaczy spółka.

– Zgodnie z naszą strategią, do 2030 roku połowę zapotrzebowania na energię chcemy pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE. W branży górniczo-hutniczej to wyjątkowo ambitny cel. Nie tracimy czasu i rozwijamy projekty fotowoltaiczne. Ekologiczne megawaty elektrowni KGHM ZANAM już płyną – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź.

– To pierwsza taka elektrownia w Polsce. Innowacyjna, ekologiczna i efektywna. Wybudowaliśmy ją zgodnie z zalecanymi przez Międzynarodową Agencję Energii kierunkami rozwoju energetyki fotowoltaicznej. To wkład w realizację polityki niskoemisyjnej gospodarki energetycznej w KGHM i realne źródło energii dla naszego zakładu w Legnicy – powiedział Bernard Cichocki, Prezes KGHM ZANAM.

Zgodnie ze strategią Polskiej Miedzi, do 2030 roku, połowa zapotrzebowania na energię KGHM chce pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE. Oprócz inwestycji KGHM ZANAM, KGHM prowadzi projekty fotowoltaiczne – Elektrownia fotowoltaiczna (EPV) Piaskownia Obora oraz Zespół EPV HMG I-III. To elementy strategicznego programu „Rozwój Energetyki, w tym OZE”. Fundamentem programu jest m.in. pozyskanie czystej energii z elektrowni wiatrowych, zwiększenie produkcji z własnych źródeł gazowych oraz rozwój elektrowni fotowoltaicznych na własnych terenach KGHM.

KGHM/Bartłomiej Sawicki