font_preload
PL / EN
Alert 2 września, 2015 godz. 8:30   
REDAKCJA

KHW kontynuuje Program Dobrowolnych Odejść

a1

Zarząd KHW SA podjął uchwałę wprowadzającą czwartą edycję Programu Dobrowolnych Odejść. 

Jest on adresowany do zatrudnionych na powierzchni pracowników administracyjno-biurowych wszystkich zakładów KHW S.A., którzy nie mogli skorzystać z instrumentów osłonowych wynikających zapisów Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz.410)  art. 11a ust. 1 pkt. 2 i 3 (tj. urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla albo jednorazowa odprawa pieniężna).

Dotyczy osób, które

– posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w wewnętrznych jednostkach organizacyjnych KHW SA (lub obecnie zatrudnionych w KHW  S.A. ale pracowali poprzednio w  spółkach zależnych i  których łączny staż pracy w w/w zakładach wynosi co najmniej 5 lat)

– i w momencie odejścia posiadają więcej niż 12 miesięcy do uzyskania uprawnień emerytalnych.

Program pozwala na złagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia oraz zmian organizacyjnych zachodzących w zakładach KHW SA .

Wprowadzenie jednolitych kwot odpraw rekompensat (75 tys. zł brutto) bez względu na zajmowane stanowisko, lub wiek  jest bardzo ważnym czynnikiem łagodzącym  antagonizmy, które mogą występować tam, gdzie  następuje klasyfikowanie pracowników, dzielenie ich na grupy.

Czwarta edycja programu dobrowolnych odejść obowiązywała będzie od 1 do 18 września 2015.

Czytaj więcej w Regulaminie Programu Dobrowolnych Odejść KHW

Źródło: Katowicki Holding Węglowy