KHW rozmawia z odbiorcami swojego węgla

23 listopada 2015, 09:50 Alert

(Katowicki Holding Węglowy)

Przedstawiciele kilkudziesięciu firm –  ciepłowni komunalnych i odbiorców przemysłowych wzięli udział w przeprowadzonym w czwartek, 20 listopada br. kolejnym spotkaniu z cyklu dialogów technicznych z odbiorcami węgla KHW SA. Organizatorem był pion handlowy Holdingu.

O obecnej sytuacji węgla i przewidywaniach na przyszłość, jak też działaniach prowadzonych obecnie przez KHW dla umacniania pozycji na rynku mówił dyrektor Zespołu Strategii Sprzedaży, Leon Kurczabiński. Natomiast temat mitów rozprzestrzenianych przy okazji dyskusji o klimacie  podjął dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami i Wdrażania Nowych Technologii, Daniel Borsucki.

Dane przedstawione przez obu prelegentów oraz tendencje polityczne, jakie tworzy się wokół węgla są mocno niepokojące. Z jednej bowiem strony pokazywany jest jego negatywny wpływ na środowisko naturalne. Z drugiej natomiast pomija się całkowicie negatywny wpływ, w tym emisję metanu i CO2 przez firmy wydobywające gaz ziemny. W wypadku Polski dochodzi jeszcze brak konkretów, które pozwoliłyby pokazać czym węgiel może być zastępowany w naszych realiach.