KIG podsumowała szczyt klimatyczny w Paryżu

12 stycznia 2016, 15:44 Alert

(Ministerstwo Środowiska)

Paryż w dniach szczytu klimatycznego, na którym doszło do porozumienia globalnego. Fot. Wikimedia Commons
Paryż w dniach szczytu klimatycznego, na którym doszło do porozumienia globalnego. Fot. Wikimedia Commons

Podsumowanie polskiego udziału w 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) w Paryżu było głównym tematem spotkania zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG). Ze strony Ministerstwa Środowiska w wydarzeniu uczestniczył Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Spotkanie było skierowane do około 40 dyplomatów akredytowanych w Warszawie.

W trakcie wydarzenia minister Sałek przedstawił, między innymi, główne ustalenia zawartego w Paryżu porozumienia (o jego szczegółach można przeczytać tutaj). Wyjaśnił także najważniejsze kwestie proceduralne dotyczące podpisania, ratyfikacji i wejścia w życie nowej umowy klimatycznej.

Minister Sałek odniósł się też do aktywności polskiej delegacji podczas konferencji w Paryżu. Wskazał na promocję Polski jako lidera we wdrażaniu Konwencji (Polska po 1989 r. obniżyła emisję dwutlenku węgla o ponad 30%, jednocześnie odnotowując ponad dwukrotny wzrost PKB). Wspomniał też o trzech wydarzenia towarzyszących COP21 zorganizowanych przez Polskę. Były one poświęcone: roli lasów w pochłanianiu CO2, energii geotermalnej oraz czystym technologiom węglowym.

Minister przypomniał także o planowanej w Polsce konferencji nt. roli lasów borealnych w światowym bilansie CO2, na którą prof. Jan Szyszko, minister środowiska, zaprosił w trakcie COP21 innych ministrów zajmujących się kwestiami środowiska.

Spotkanie w KIG odbyło się 11 stycznia 2016 r.