Kijów kwestionuje ważność umowy Naftogazu z Gazpromem

12 sierpnia 2015, 06:50 Alert
Zdjęcie: pl.wikiepdia.org
Zdjęcie: pl.wikiepdia.org

(Prokuratura Generalna Ukrainy/Piotr Stępiński)

Jak poinformowała 11 sierpnia na swojej stronie internetowej  ukraińska Prokuratura Generalna, zakwestionowała ona ważność umowę z 2009 roku pomiędzy Naftogazem a rosyjskim Gazpromem na dostawy rosyjskiego surowca nad Dniepr.

– 31 lipca Prokuratura Generalna Ukrainy złożyła odwołanie od decyzji sądu gospodarczego w Kijowie z dnia 23 lipca, który odmówił  zaspokojenia roszczeń oskarżyciela występującego w interesie publicznym reprezentowanego przez Radę Ministrów Ukrainy wobec Naftogazu oraz Gazpromu w sprawie uznania za nieważną podpisanej w 2009 roku w Moskwie umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego. W związku ze złożeniem odwołania decyzja sądu w Kijowie nie jest prawomocna – czytamy w oświadczeniu prokuratury.

Podstawą dla prokuratury do złożenia odwołania było naruszenie interesów państwa w sferze prowadzonej przez nie polityki oraz zarządzania w sektorze naftowo-gazowym w tym naruszenie art. 203 oraz 265 ukraińskiego kodeksu cywilnego poprzez fikcyjną umowę kupna sprzedaży bez zamiaru stron do dokonania faktycznego przesyłu gazu a tylko w celu nadania widoczności  legalności działań Naftogazu wokół rejestracji własności gazu, który należał do powiązanej z Dmitrijem Firtaszem spółki Rosukrenergo. Naftogaz otrzymał prawo własności do 11 mln m3 gazu należącego do wspomnianej spółki.

Należy przypomnieć, że pod koniec 2010 roku Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w postępowaniu pomiędzy RusUkrEnergo a Naftogazem postanowił wywłaszczyć 11 mld m3 gazu. Naftogaz został zobowiązany do zwrócenia RusUkrEnrgo 12,1 mld m3 gazu zgromadzonych w podziemnych magazynach z uwzględnieniem kary w postaci 1,1 mld m3.